Virologia clínica | Fundació Lluita contra la Sida

Recerca

Docència

LÍNIES DE RECERCA > Virologia clínica

Virologia clínica

Aquesta línia s'ocupa de l'estudi de les resistències del VIH als fàrmacs antiretrovirals, incloent l'avaluació de les conseqüències mèdiques i de salut pública que comporta el seu desenvolupament. La línia també treballa en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques que permetin simplificar el tractament i evitar l'aparició d’aquestes resistències als fàrmacs. Finalment, estudia el paper del microbioma humà en el desenvolupament de la infecció per VIH i en les infeccions causades per gèrmens multi resistents.

La investigació es porta a terme mitjançant estudis clínics propis i en col·laboració amb altres grups nacionals i internacionals.

A nivell internacional, s'està implementant un estudi obert prospectiu de dues branques comparatives a Moçambic, un dels països més afectats pel VIH al món, amb la finalitat de determinar la forma adequada de monitoritzar el fracàs virològic en pacients infectats pel VIH que inicien un tractament antiretroviral. D'altra banda, es vol determinar la prevalença de coinfecció per hepatitis B, tuberculosi i Schistosomiasis entre la població de la regió.

 
Peu de foto: Roger Paredes, Boris Revollo, Anna Chamorro, Alba Sierra i José Ramon Santos.

Investigadors

Roger Paredes

Médico e investigador

Cap de línia

José Ramón Santos

Médico e investigador

Boris Revollo

Médico e investigador

Anna Chamorro

Gestora de ensayos clínicos

CTU (Unidad de ensayos clínicos)