El VIH i la sida
 

EL VIH I LA SIDA

No és el mateix estar infectat amb el VIH que tenir la sida.

 
 

VIES DE TRANSMISSIÓ

Existeixen tres mecanismes de transmissió:

 
 

PREVENCIÓ

Maneres de prevenir la transmissió del VIH

Utilitzar preservatiu en totes les relacions sexuals per evitar la transmissió del VIH o d’altres infeccions de transmissió sexual.

No compartir cap tipus de xeringa o agulla i extremar la precaució si existeixen ferides, hemorràgies o qualsevol altre tall que pugui sagnar.

 

Les dones infectades amb el VIH que desitgin quedar-se embarassades, han de considerar el risc de l’embaràs i començar el tractament antiretroviral si no l’estaven prenent.

Profilaxi post exposició (PEP) fa referència a la presa d\’antiretrovirals immediatament després d'haver-se exposat al VIH per evitar la infecció. També existeix la profilaxi pre-exposició (PrEP), on els individus VIH negatius prenen medicaments anti-VIH abans d'entrar en contacte amb el virus per reduir el seu risc de infectar-se. Pot ser usada en les poblacions de més risc.

 

Per evitar noves infeccions són vitals la detecció precoç i el seguiment del tractament antiretroviral prescrit. Amb el tractament, el VIH pot arribar a nivells indetectables a la sang: el sistema immunològic es recupera i es redueixen les possibilitats de transmissió.

 
 

EL VIH/SIDA EN DADES

 
 
 
 

Es calcula que el VIH afecta prop de 38 milions de persones a tot el món.
Aproximadament un 66% té accés al tractament antiretroviral.

 
 

El 2019 es van produir 1,7 milions de noves infeccions: cada 18 segons es produeix una nova infecció.

 
 

Es calcula que un 20% de les persones que tenen el VIH no ho saben.

 
 
 

Des de l'inici de la pandèmia, 39 milions de persones han mort a causa de la sida a tot el món.

 

Prop de 18 milions de nens han perdut un o ambdós pares a causa de la sida.

 

El nombre de diagnòstics de casos de sida baixa any rere any en els països en què hi ha un bon accés al tractament antiretroviral.

 
 
 
 

EL TRACTAMENT

 
 
 
  • La variabilitat i capacitat de mutació del VIH fa que puguem infectar-nos amb virus especialment agressius i resistents al tractament.

  • Els fàrmacs poden tenir efectes secundaris adversos.