FLS- RESEARCH SUPPORT | Fundació Lluita contra la Sida
 

ACTIVITAT CIENTÍFICA

La recerca a la Fundació s’estructura en línies
per poder afrontar amb més eficàcia els diversos
reptes que planteja el VIH.

DOCÈNCIA

Volem traslladar el coneixement adquirit a altres professionals i a la població general.

Recerca

Docència

SUPORT A LA RECERCA > MONITORITZACIÓ D’ESTUDIS CLÍNICS

L’FLS-Research Support és la nostra CRO (Contract Research Organization) i s’encarrega de gestionar els estudis clínics que fem a la Fundació Lluita contra la Sida en l’àmbit del VIH. A més a més, l’expertesa de l’equip ha permès oferir els nostres serveis per a estudis promoguts per promotors externs i altres serveis de l’hospital, abastant altres àrees terapèutiques com per exemple, cardiologia i hemodinàmica, neurologia, psiquiatria i urologia, entre d’altres.

Des de la CRO es controla l’evolució d’un assaig des de la seva ideació fins a la presentació dels resultats, garantint que es dugui a terme seguint les Bones Pràctiques Clíniques i la legislació vigent.

Algunes de les activitats que realitza la CRO són:

 1. Coordinar les tasques necessàries per al bon funcionament de l’estudi.
 2. Donar suport en la redacció del protocol i la gestió de la documentació específica per a cada projecte.
 3. Obtenir les aprovacions pertinents segons el tipus d’estudi i la legislació vigent.
 4. Preparar el material necessari pel desenvolupament del projecte i crear i mantenir els arxius de l’estudi.
 5. Realitzar visites als centres participants per iniciar els estudis, monitoritzar-los (realitzar un control de qualitat i el seguiment del compliment del protocol) i tancar-los un cop finalitzats.
 6. Contactar amb l’equip investigador durant l’estudi per al seu seguiment i per resoldre dubtes i imprevistos.
 7. Gestionar els esdeveniments adversos.
 8. Presentar els informes del projecte requerits segons la legislació.
 9. Crear quaderns de recollida de dades i fer el posterior maneig i anàlisis de les dades.
 
 
Equip:
 
Coordinadora: Sílvia Gel
 
Gestores:
 • Roser Escrig
 • Cristina Herrero
 • Jésica Toro
 
Monitores:
 • Helena Pera
 • Miryam Solé
 • Lara Teruel
 
Administratives:
 • Mercè Ferràndiz
 • Carolina Lozano
 • Cristina Martínez