ESTADÍSTICA | Fundació Lluita contra la Sida
 

ACTIVITAT CIENTÍFICA

La recerca a la Fundació s’estructura en línies
per poder afrontar amb més eficàcia els diversos
reptes que planteja el VIH.

DOCÈNCIA

Volem traslladar el coneixement adquirit a altres professionals i a la població general.

Recerca

Docència

SUPORT A LA RECERCA > Estadística

L’equip d’estadística contribueix en els projectes de recerca que es desenvolupen a la Fundació aplicant els mètodes i tècniques d’estadística més adients i punters en els diferents passos d’un projecte: el disseny dels estudis, el seguiment de la recollida de dades i, per últim, l'anàlisi dels resultats i presentació de conclusions.

La pertinença al GRBIO (grup interdisciplinari en el que participen membres del departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de Barcelona i d'altres institucions i entitats de l'àmbit de les Ciències de la Vida i la Salut) permet aportar tècniques estadístiques innovadores, com per exemple els models multiestat o el machine learning. Els primers es poden utilitzar per descriure els canvis dels estats de salut de pacients en el temps i són particularment útils per a la descripció de la complexitat d'un procés d'una malaltia. El machine learning és un conjunt de tècniques que ens permeten, a partir d’una base de dades de grans dimensions, destriar la informació més rellevant i establir categories o grups de classificació en funció de les variables registrades.

Equip:
Núria Pérez
Arelly Ornelas