recursos | Fundació Lluita contra la Sida
 

ACTIVITAT CIENTÍFICA

La recerca a la Fundació s’estructura en diverses àrees per poder afrontar amb més eficàcia els reptes que plantegen el VIH i les malalties infeccioses.

DOCÈNCIA

Volem traslladar el coneixement adquirit a altres professionals i a la població general.

Recerca

Docència

the guide

El seguiment de les infeccions pel VIH i l'hepatitis és un camp en què es donen innovacions constantment, i les resistències als fàrmacs antivirals representen un dels reptes més importants per a tractar a les persones afectades.

Guia d'interaccions medicamentoses d'interès en el pacient infectat pel VIH

Guia per a la identificació, la prevenció i el correcte maneig de les interaccions entre fàrmacs.

(disponible només en castellà)

NEU Screen
El NEU és un mètode clínic pràctic, breu i accessible, per a la detecció precoç de les alteracions que el VIH pot causar en el sistema nerviós central: el temps que es requereix per aplicar-lo és de menys de 10 minuts i les proves que inclou s'apliquen en paper. Es demana al pacient que desenvolupi unes tasques determinades per mesurar la velocitat del processament de la informació, el funcionament executiu i la fluència verbal. Després d'acabar aquest procés, cal veure la puntuació obtinguda pel pacient en cada prova per determinar la sospita o no d'alteració..
· NEU Screen (en castellà)
· NEU Screen - Correction Table (en anglès)
· Sol·licitar article científic complet en anglès
Si vols més informació sobre aquest mètode, pots contactar amb els professionals implicats enviant un mail a info@flsida.org.

Qüestionari SERAD (Self-reported adherence)
Qüestionari per a avaluar l’adhesió al tractament antiretroviral.
· Descarrega’t el qüestionari en castellà
· Descarrega’t el qüestionari en anglès

Preguntes guia SERAD (Self-reported adherence)
Preguntes que es recomanen a l’entrevistador, per a avaluar l’adhesió al tractament antiretroviral.
· Descarrega’t les preguntes en castellà
· Descarrega’t les preguntes en anglès