PrEP | Fundació Lluita contra la Sida

Recerca

Docència

La Profilaxi Pre-Exposició (PrEP) és una estratègia de prevenció del VIH que consisteix en l’administració de medicaments antiretrovirals a persones VIH-negatives per reduir el seu risc d’infectar-se. D’acord amb l’evidència científica, té una efectivitat de gairebé el 100% per evitar la transmissió del VIH en les persones que l’utilitzen de manera consistent.

Les autoritats sanitàries dels Estats Units en van aprovar l’ús el 2012. Des d’aleshores, altres països d’arreu del món també ho estan fent per fer-la accessible a les persones amb més risc d’infectar-se. Es recomana el seu ús en persones sexualment actives que pertanyen als grups de població més exposats al VIH, amb els homes gais, bisexuals, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals al capdavant.

La Fundació Lluita contra la Sida treballa en col·laboració amb el centre comunitari BCN Checkpoint i el Prep·point, al centre de Barcelona, per arribar a una població de més de 6.000 persones a qui es fa el test del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) de forma periòdica.

A més a més, es dona PrEP de manera controlada a 1.000 persones amb alt risc d’infecció. Es fan visites de control on, a banda de les proves de detecció de VIH, es fa cribratge de diverses ITS cada 3 o 6 mesos. Això permet diagnosticar i tractar infeccions que molt sovint són asimptomàtiques.

Peu de foto: Pep Coll, Héctor Taboada, Fèlix Pérez, Giovanni Marazzi, Ferran Pujol, Michael Meulbroek, Javier Sotomayor, Luca Ledda, Ángel Rivero, Joan Reguant, Alexander Ruiz i Jorge Saz.

 

Investigadors

Pep Coll

Médico e investigador

Cap de línia

Àngel Rivero

Médico