| Fundació Lluita contra la Sida

La Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l’assistència, la recerca i la docència en el camp del VIH/sida i altres malalties infeccioses. Va ser creada l’any 1992 pel Dr. Bonaventura Clotet i està situada al Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona).

A la Fundació, un equip de professionals experts en diverses disciplines ofereix assistència integral als nostres pacients i desenvolupa projectes de recerca adaptats a les seves necessitats, incorporant ràpidament a la pràctica clínica els nous tractaments i avenços científics.

PATRONAT

La seva funció és vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals, valorar la tasca realitzada, aprovar la gestió i nomenar els càrrecs executius. Els seus membres són representants de diferents àmbits de la societat.

  • President: Bonaventura Clotet
  • Secretari: Guillem Sirera
  • Vocals: Jan Andreu, Jordi Ara, Jordi Barceló, Leopoldo Biete, Miquel Jordà, Lola Mitjans, Roger Paredes, Montserrat Pinyol, Gemma Recoder, Joan Romeu, Elvira Vázquez i Anna Veiga.

JUNTA DE GOVERN

Formada pel President, el Secretari del Patronat i el Gerent, aquesta junta pren les decisions sobre tots els aspectes de funcionament de la Fundació.

COMITÈ DE RECERCA

Els seus integrants dirigeixen la Fundació a nivell científic: són el Dr. Clotet, els responsables de les línies de recerca i els coordinadors d’assaigs clínics.

COMITÈ ESTRATÈGIC

Defineix i fa el seguiment de les línies de treball de la Fundació, concretades en plans estratègics. Està format per representants de tots els professionals i del patronat de l’entitat.

COMITÈ DE QUALITAT

Format per representants de tots els professionals de la Fundació, vetlla pel compliment de la política de qualitat i coordina l’aplicació de la normativa ISO.