Malalties Infeccioses | Fundació Lluita contra la Sida

Recerca

Docència

LÍNIES DE RECERCA > Malalties Infeccioses

Malalties Infeccioses

La recerca independent i competitiva en el camp del VIH/sida ara també s’amplia a altres malalties infeccioses, incidint especialment en la infecció respiratòria i legionel·losi, l’epidemiologia del Staphylococcus aureus resistent a Meticilina (SARM) en zones on abunden les granges de porcs, la immunodeficiència primària per dèficit de síntesi d’anticossos, l’endocarditis infecciosa, la infecció nosocomial i la infecció en el migrant.

Les malalties infeccioses són causades per microorganismes patògens com els bacteris, els virus, els paràsits o els fongs. Aquestes malalties es poden transmetre, directament o indirectament, d’una persona a una altra.

L’activitat de recerca es classifica en diverses àrees:

  • Legionel·la: Aquesta és una àrea de recerca molt ben definida i consolidada. Està centrada en l’estudi de diferents aspectes de la legionel·losi, tan clínics, com epidemiològics i moleculars. També s’investiguen nous biocides pel tractament d’aigües potables (aigua sanitària) i no potables (procedent de sistemes de refrigeració).
  • One Health: Aquesta línia està dedicada als microorganismes multirresistents, la seva implicació en la transmissió animal-humà-animal i, amb especial dedicació, al MRSA. Els projectes en actiu estudien la seva prevalença a la indústria càrnica, a la població en general i l’evolució dels pacients infectats.
  • Immunodeficiències primàries en adults: Els últims anys assistim a un increment exponencial en el número de pacients amb aquest diagnòstic, fona- mentalment per dèficit de síntesi d’anticossos. L’objectiu de la investigació és trobar nous factors que prediguin de manera més acurada el futur de la malaltia i incrementar els nous diagnòstics per poder iniciar el tractament el més aviat possible.
  • Endocarditis infecciosa: L’endocarditis és un procés inflamatori localitzat en el revestiment intern de les càmeres i vàlvules cardíaques. Es realitza un diagnòstic i seguiment de pacients amb endocarditis infecciosa i s’estudien intervencions en col·laboració amb altres centres.
  • Infeccions nosocomials: Aquestes infeccions constitueixen un problema important de salut pública, tant per la morbiditat i mortalitat que causen com pel cost econòmic que representen. El grup busca noves maneres de controlar les infeccions que es presenten durant el procés d’assistència hospitalària per intentar reduir la seva incidència.
  • Infecció en el migrant: Participem en la Unitat de Salut Internacional Metro- Nord on ens dediquem a la Prevenció de la infecció en el viatjer i a la Infecció en el migrant. Fruit d’aquesta activitat assistencial, sorgeix la recerca en camps com l’Esquistosomiasi, la Tuberculosi, les Arbovirosis i la Malaltia de Chagas.

 

Investigadors

Lluïsa Pedro-Botet

Physician and researcher

Cap de línia

Lourdes Mateu

Physician and Researcher

Nieves Sopena

Physician and Researcher

Esteban Reynaga

Physician and researcher

Sílvia Roure

Physician and Researcher

Northern Metropolitan International Health Unit

Lluís Valerio

Physician and Researcher

Northern Metropolitan International Health Unit

Rosa Benítez

Physician and Researcher