Línies de recerca | Fundació Lluita contra la Sida

Recerca

Docència

Envelliment i cronicitat

Gràcies a la major esperança de vida, els pacients amb VIH van envellint. Això implica un augment de les comorbiditats associades... (+)

 

Immunologia, vacunes i farmacologia

Aquesta línia de recerca sorgeix de la unió de dues línies anteriors: la de farmacologia clínica i la d'immunologia i vacunes. Els seus objectius, àrees d'investigació... (+)

Virologia clínica

Aquesta línia s'ocupa de l'estudi de les resistències del VIH als fàrmacs antiretrovirals, incloent l'avaluació de les conseqüències mèdiques i de salut pública... (+)

Hepatitis i altra patologia hepàtica

La patologia hepàtica és freqüent en infectats pel VIH i n’ha estat una de les causes més freqüents de morbiditat i mortalitat. Les coinfeccions... (+)

Proctologia

Un elevat percentatge de persones amb VIH estan coinfectades amb el virus del papil·loma humà (VPH). La infecció pel VPH és la infecció de transmissió sexual... (+)

PrEP

La Profilaxi Pre-Exposició (PrEP) és una estratègia de prevenció del VIH que consisteix en l’administració de medicaments antiretrovirals... (+)

ITS

Aquest programa d’investigació neix amb l’objectiu de trobar nous tractaments que permetin reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual, posant un èmfasi particular en la sífilis.

Malalties Infeccioses

Àrees de recerca: infecció respiratòria i legionel·losi, One Health, immunodeficiència primària per dèficit de síntesi d’anticossos, endocarditis infecciosa, infecció nosocomial i infecció en el migrant.

Funcionament cerebral, emoció i conducta

La recerca de la línia de psicologia es divideix en dues àrees: la de Funcionament cerebral, emoció i conducta,  i la de benestar emocional. (+)

Dietètica

Està demostrat que la importància de l’alimentació és vital des de les primeres etapes de la infecció pel VIH. Una nutrició equilibrada reforça... (+)