ITS | Fundació Lluita contra la Sida

Recerca

Docència

Gràcies al major accés a la prevenció, el diagnòstic i el tractament eficaços, la infecció pel VIH s’ha convertit, en països de renda mitjana-alta, en una condició de salut crònica que permet a les persones amb el virus portar una vida llarga i saludable en la majoria dels casos. A Espanya, les xifres són optimistes i, tot i que en l’últim any encara hi va haver més de 3.000 noves transmissions, la tendència es manté a la baixa des de fa ja més de 20 anys.

No obstant, aquestes dades xoquen amb l’augment de noves infeccions per sífilis, gonorrea o clamídia. En el conjunt de l’estat, aquestes malalties han pas- sat de ser uns centenars a principis de segle a multiplicar-se per 8 i sumar més de 20.000 casos a l’any. A més, els ado- lescents i joves d’entre 15 i 35 anys representen més de la meitat dels casos.

Aquest programa d’investigació, liderat pel Dr. Oriol Mitjà, neix amb l’objectiu de trobar nous tractaments que permetin reduir la incidència d’aquestes malalties, posant un èmfasi particular en la sífilis. Malgrat que existeixen antibiòtics que permeten la curació de les ITS, cada vegada són més freqüents les resistèn- cies als mateixos. A més, la creixent incidència d’aquestes infeccions posa de manifest que els tractaments actuals resulten ineficients. Per aquests motius, és necessari identificar noves tècniques que permetin la detecció precoç de les ITS per evitar la seva transmissió, així com ampliar el ventall de medicaments disponibles per a tractar-les.

El Dr. Mitjà és especialista en malalties infeccioses d’origen bacterià, reconegut a nivell internacional pel seus esforços i lideratge en el control del pian, una malaltia tropical desatesa que provoca úlceres grans i doloroses per tot el cos. La seva recerca en la matèria ha convertit el pian en una malaltia potencialment eradicable, una fita que la comunitat internacional aspira a assolir el 2030. Juntament amb el seu equip, el Dr. Mitjà estudia una estratègia de prevenció de la sífilis basada en un tractament ràpid i amb un règim curt de 3-5 preses de medicació just després de la diagnosi. En cas de ser eficaç, el programa es podria estendre a poblacions més àmplies i incorporar-se a les guies de tractament de la malaltia a nivell mundial.

Els objectius de la línia d’investigació són:

  • Contribució a l’estratègia global d’eradicació del pian a través de la determinació dels millors mètodes de diagnòstic les millors estratègies d’intervenció i l’assessorament a la formulació de polítiques de salut global adreçades a eliminar la transmissió de la malaltia.
  • Recerca en sífilis per trobar antibiòtics ja existents que siguin eficaços per curar la malaltia, i per identificar estratègies d’administració més eficaces que les que existeixen actualment.
 
Repositori d'articles publicats o pendents de publicació

Investigadors

Oriol Mitjà

Researcher

Cap de línia

Maria Ubals

Physician and Researcher

 

Camila González

Researcher

Laia Bertran

Knowledge Transfer Coordinator

Sergi Gavilán

Admin Officer

Martí Vall

Researcher