Subestudi BCN02-Neuro | Fundació Lluita contra la Sida
 

ACTIVITAT CIENTÍFICA

La recerca a la Fundació s’estructura en diverses àrees per poder afrontar amb més eficàcia els reptes que plantegen el VIH i les malalties infeccioses.

DOCÈNCIA

Volem traslladar el coneixement adquirit a altres professionals i a la població general.

Recerca

Docència

ESTUDIS CLÍNICS > finalitzats > Subestudi BCN02-Neuro

Subestudi BCN02-Neuro

Estudi observacional prospectiu dintre del marc de l'Estudi BCN02-ROMI. L'objectiu principal d'aquest subestudi és valorar l'impacte d'una estratègia d'eradicació pel VIH amb romidepsina sobre el sistema nerviós central. Els paràmetres principals a valorar són l'estat neurocognitiu, el funcionament en la vida diària i marcadors de funcionament cerebral a través de tècniques avançades de neuroimatge.