CHECK-EARLY | Fundació Lluita contra la Sida
 

ACTIVITAT CIENTÍFICA

La recerca a la Fundació s’estructura en línies
per poder afrontar amb més eficàcia els diversos
reptes que planteja el VIH.

DOCÈNCIA

Volem traslladar el coneixement adquirit a altres professionals i a la població general.

Recerca

Docència

ESTUDIS CLÍNICS > finalitzats > CHECK-EARLY

CHECK-EARLY

Supressió viral després de la detecció precoç de la infecció pel VIH i altres ITS, i vinculació amb l’atenció sanitària en persones amb alt risc.

Informació a destacar