ARBRE | Fundació Lluita contra la Sida
 

ACTIVITAT CIENTÍFICA

La recerca a la Fundació s’estructura en diverses àrees per poder afrontar amb més eficàcia els reptes que plantegen el VIH i les malalties infeccioses.

DOCÈNCIA

Volem traslladar el coneixement adquirit a altres professionals i a la població general.

Recerca

Docència

ESTUDIS CLÍNICS > finalitzats > ARBRE

ARBRE

ARBRE (Impact of AntiRetroviral Therapy on BRain OutcomEs) és un estudi exploratori observacional prospectiu per valorar l’impacte de la teràpia antiretroviral d’última generació sobre el funcionament cerebral.

Informació a destacar