TRIANT-TE | Fundació Lluita contra la Sida

Recerca

Docència

ESTUDIS CLÍNICS > finalitzats > TRIANT-TE

TRIANT-TE

El primer estudi realitzat a l’Estat Espanyol per estudiar l’eficàcia i seguretat d’un tractament farmacològic per als trastorns cognitius associats al VIH. Els resultats mostren una tendència a la millora de determinats aspectes cognitius en persones tractades amb el fàrmac, concretament en la velocitat del procés de la informació i el funcionament executiu (capacitat d’abstracció i planificació). Tanmateix no es va veure una millora significativa comparat amb un grup control (sense fer el tractament), fet que mostra la necessitat de dur a terme més estudis en aquest camp.

Informació a destacar