CONDICIONES GENERALES DE COMPRA | Fundació Lluita contra la Sida

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents condicions generals de compra regulen l'ús de la pàgina web www.flsida.org/tienda-fls (en endavant, "LA BOTIGA"), de la qual la Fundació Lluita contra la Sida (en endavant, “FLS”) és titular. FLS és una fundació privada sense ànim de lucre amb domicili social a l’Hospital Germans Trias, Carretera de Canyet s/n, 08916 Badalona, amb telèfon de contacte 934657897 i correu electrònic info@flsida.org, amb CIF G-60182821 i inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 667.

La utilització per part del client dels serveis de LA BOTIGA pressuposa, en tot cas, l'adhesió a les condicions generals de compra en la versió publicada per FLS en el mateix moment de l'ordre de compra. Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes condicions generals abans de procedir a realitzar una compra.

1. Àmbit del contracte

Les presents condicions generals de compra s'apliquen a la venda de tots els articles d’FLS a través de la seva pàgina web, a consumidors a qui se'ls pugui lliurar comandes a territori espanyol peninsular. L’FLS es reserva el dret de cancel·lar la comanda d’un usuari si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d'aquest servei.

Si vols comprar un producte des de fora de territori espanyol peninsular, pots contactar amb nosaltres a botiga@flsida.org i t’enviarem instruccions sobre el procediment a seguir.

2. Preu

Els preus aplicables són els indicats a la pàgina web a la data de la comanda. Els preus apareixen detallats a cada article i inclouen l'I.V.A. (Impost sobre el Valor Afegit). L'import de les despeses de tramesa s'indica al client de manera desglossada en el moment en què realitzi la comanda. L’FLS es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar, fins i tot diàriament, articles i preus en funció de les novetats que vagin apareixent.

3. Pagament

La forma de pagament de les compres se seleccionarà durant el procés de compra i el pagament, segons la forma escollida, es realitzarà a la finalització del procés de compra i serà condició indispensable per a la seva formalització. Les formes de pagament admeses són amb targeta de crèdit o via Paypal.

En qualsevol cas, l'elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra a la pantalla corresponent. El client ha de notificar a l’FLS, mitjançant correu electrònic o via telefònica i en el menor termini possible per tal que pugui realitzar les gestions oportunes, qualsevol càrrec indegut o fraudulent efectuat a la targeta utilitzada per a les compres. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comportin el rebuig de certs tipus d'operacions. L’FLS no és responsable de l'aplicació d'aquest tipus de polítiques de seguretat.

4. Lliurament i despeses de tramesa.

Tots els productes oferts a LA BOTIGA estan disponibles (excepte ruptures d'estocs o casos excepcionals), fet que ens permet tramitar les comandes per tal que siguin lliurades en un termini entre 2 i 3 dies hàbils a partir de la recepció per part del comprador de l'email de confirmació de tramesa. Les comandes rebudes els divendres o festius seran trameses el primer dia laborable següent. Si, per qualsevol causa, hi hagués un retard en la tramesa, et comunicaríem el termini de lliurament estimat.

Els enviaments es fan amb l’empresa de missatgeria MRW. Les despeses d'enviament són fixes i estan valorades en 5,86€ sempre que el paquet no superi els 5 kg de pes o els 100 cm de longitud. Si el paquet superés aquestes dimensions, l’FLS es posaria en contacte amb el comprador per pactar les condicions econòmiques de l'enviament.

No és possible especificar l'hora exacta del lliurament.

Si el paquet no pogués ser entregat i fos retornat per l'agència de missatgeria a causa de la impossibilitat de contactar amb el client, seria el client el responsable de costejar la nova tramesa.

Si hi ha qualsevol error en la teva comanda rebuda, posa't en contacte amb nosaltres a botiga@flsida.org i t'informarem sobre la forma de solucionar-lo sense cap cost.

6. Devolucions. Dret de desistiment.

Si, per qualsevol motiu, no quedes satisfet amb producte adquirit, disposes d'un termini de 14 dies, a comptar des de la data de lliurament del producte, per a tornar-lo.

Per a exercir el dret de desistiment, hauràs de notificar-nos la teva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

En cas de desistiment per la teva part, et tornarem totes les despeses rebudes que han anat a càrrec teu, incloses les despeses d’enviament. Procedirem a efectuar l'esmentat reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que hagis emprat a la transacció inicial, a menys que hagis disposat expressament el contrari. En tot cas, no incorreràs en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

No ens fem responsables dels paquets que no ens arribin per pèrdues o altres raons, per la qual cosa aconsellem que utilitzeu correu certificat o algun tipus de missatgeria amb què pugueu certificar el lliurament del paquet. Per a poder admetre la devolució, el producte haurà d’estar en perfectes condicions. El client haurà de realitzar un correcte empaquetatge que asseguri el seu transport sense danys. Un cop rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està en el mateix estat en què va ser tramès, es procedirà al reintegrament del seu import.

7. Disponibilitat dels articles

Totes les compres estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produeixen incidències quant al seu subministrament o si no queden productes en estoc, el client serà informat immediatament i es procedirà al reemborsament de l'import del producte o productes sense estoc. L’FLS reemborsarà l'import corresponent en el termini de 14 dies naturals. El reemborsament es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb què se'n va fer l'abonament.

8. Garantia dels articles adquirits

La garantia contractual oferta és la que s'estableix al Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Clients i Usuaris. L’FLS respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des del lliurament, sempre que el client hagi informat l’FLS de l'esmentada falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

9. Atenció al client

Per a qualsevol dubte, suggeriment, reclamació o consulta sobre LA BOTIGA, pots adreçar-te a l’FLS per qualsevol dels següents mitjans: per correu electrònic tramès a botiga@flsida.org o trucant al telèfon 934657897.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions generals de compra estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.