Una intervenció innovadora basada en la meditació millora la qualitat de vida en persones amb VIH | Fundació Lluita contra la Sida

Una intervenció innovadora basada en la meditació millora la qualitat de vida en persones amb VIH

08/04/2014

Avui dia, als països occidentalitzats, les necessitats de les persones amb VIH són diferents de les dels primers temps de l’epidèmia. Els afectats que van ser diagnosticats ja fa molts anys han d'afrontar desafiaments que amenacen la seva capacitat per envellir de manera saludable: estan sotmesos al desgast de la infecció, als efectes secundaris dels tractaments i, en bastants casos, a altres infeccions cròniques com les hepatitis i/o les malalties pròpies de l’envelliment.

De fet, les persones amb VIH poden patir el que es denomina envelliment prematur, degut que el seu sistema immunitari està permanentment activat per poder combatre els efectes del virus, provocant una inflamació generalitzada que tindria efectes nocius sobre l’organisme. Això fa que molts d’ells pateixin problemes de salut propis de l'envelliment amb més freqüència i a una edat més jove que la població general, com ara problemes cardiovasculars, càncers o deteriorament cognitiu. La cronificació de la infecció i el conseqüent envelliment de les persones amb VIH fan necessari un abordatge integral i multidisciplinari, incloent-hi aspectes mèdics, psicològics i socials.

Per altra banda, i tal com demostren altres estudis, els nivells d’estrès i els símptomes depressius, tenen una repercussió directe sobre la qualitat de vida de les persones i sobre el seu estat immunològic. Sembla doncs evident que un bon estat emocional repercuteix positivament en l’estat del sistema immunitari, esdevenint clau per a combatre qualsevol malaltia.

En aquest context, la revista AIDS & Behaviour publica en el seu darrer número un article on es mostren els resultats d'un estudi en que es van avaluar els efectes d'un programa de teràpia cognitiva basada en el mindfulness sobre la qualitat de vida, l’estat emocional i l’estat immunològic de persones amb VIH diagnosticades abans de 1996 (abans de l’arribada dels fàrmacs antiretrovirals de gran eficàcia) i en teràpia antiretroviral durant un mínim de 5 anys. Hi van participar 40 persones: la meitat va seguir el programa i la resta, el grup control, va continuar amb el seguiment rutinari. La investigadora principal de l’estudi és la Dra. Carmina R. Fumaz, psicòloga de la Fundació Lluita contra la Sida i la Unitat VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Mindfulness, traduït com “atenció plena” o “consciència plena”, és la capacitat d’estar present moment a moment en cada experiència de la vida quotidiana, connectat de manera conscient amb el present. Moltes vegades, la nostra ment tendeix a funcionar en un mode que podríem anomenar “pilot automàtic”, sense parar atenció a les experiències. Amb una disciplina o pràctica similar a la meditació, es vol aconseguir canviar des d’aquest mode pilot automàtic al d’atenció plena. En aquest segon mode de funcionament mental, a diferència del primer, podrem aprendre a acollir les emocions, els pensaments i els sentiments que sorgeixen de la nostra experiència sense jutjar-los, sent més compassius amb els altres i, sobretot, amb nosaltres mateixos, aconseguint d’aquesta manera una certa pau interior.

La intervenció que es va portar a terme en l’estudi, sempre supervisada per un psicòleg amb experiència en l’aplicació de les tècniques basades en el mindfulness, consistia en l’assistència a classes de dues hores i mitja a la setmana durant vuit setmanes. A banda, es donaven als participants deures per fer a casa per practicar allò après a classe amb l’ajut d’apunts i compact discs que incloïen instruccions per realitzar sessions de meditació, ioga i exercicis cognitius.

Els resultats de l’estudi mostren que la qualitat de vida, l’estrès psicològic i els símptomes de depressió i d’ansietat van millorar de manera significativa en el grup que va seguir el programa mindfulness comparant-lo amb el grup control. A més, durant el seguiment, aquestes persones també van tenir un increment significatiu en el seu recompte de cèl·lules CD4, fonamentals en l’evolució de la infecció pel VIH.

Tenint en compte les limitacions de l’estudi, com ara el fet que caldria veure si els beneficis observats es poden mantenir a llarg termini, els bons resultats obtinguts suggereixen que un programa cognitiu basat en el mindfulness pot ajudar a promoure un envelliment molt més saludable en les persones amb VIH així com en la població general.
 

Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.