Una de cada dues persones amb VIH en tractament es queixa de pèrdua de memòria o problemes de concentració | Fundació Lluita contra la Sida

Una de cada dues persones amb VIH en tractament es queixa de pèrdua de memòria o problemes de concentració

11/07/2013

Font: pàgina web de la Societat Espanyola Interdisciplinària de la Sida (SEISIDA)

Pèrdua de memòria o problemes de concentració són algunes de les principals queixes que presenta gairebé el 50% de les persones amb VIH que estan rebent tractament antiretroviral i que, d'alguna manera, interfereixen en la vida diària. Aquesta és una de les principals conclusions d'un dels pocs treballs realitzats a Espanya amb una mostra tan àmplia, tant a nivell nacional com internacional, sobre els símptomes cognitius percebuts en les persones amb VIH en tractament.

La rellevància d'aquest treball, que es publica a Medicina Clínica i que ha estat realitzat per SEISIDA, en col·laboració amb la Fundació Lluita contra la Sida (FLS) i la Universitat d'Educació a Distància (UNED), és que la salut cognitiva afecta el control de la infecció pel VIH. "Una bona salut cognitiva contribueix de manera positiva al control de la malaltia", apunta M ª José Fuster, co-coordinadora de l'estudi. No obstant això, l'aparició d'alteracions cognitives es relaciona amb una "pitjor qualitat de vida, més existència de símptomes depressió o una adherència al tractament antiretroviral incorrecta". A més, afegeix Fuster, se sap que les persones que es queixen d'alteracions cognitives solen tenir una pitjor salut psicològica i qualitat de vida, així com un pitjor estat immunològic.

Un problema afegit, explica José Antonio Muñoz-Moreno, de l'FLS, és que és complicat determinar "quina és la causa i quina la conseqüència" perquè es tracta de relacions "bidireccionals" i, per tant, és difícil identificar "si l'alteració cognitiva és causa o conseqüència de l'efecte de viure amb el VIH ". Perquè, afegeix Muñoz-Moreno, la queixa cognitiva es relaciona amb la depressió "per això hem de pensar que és fonamental intervenir en l'estat d'ànim per a la seva millora".

En aquest sentit, la intervenció psicològica és "bàsica per a la millora anímica", assenyalen els experts. "I a més, si considerem que una gran part dels pacients amb queixes cognitives -més del 50%- té una alteració del sistema nerviós central, hauríem de pensar en intervencions per a aquestes situacions. En qualsevol cas, intervenir en salut general, d'una forma integrada i valorant tant l'estat físic com l'estat psicològic, és el mètode més òptim per aconseguir la salut global de la persona".

Aquest ha estat precisament un dels objectius de l'estudi: identificar un perfil de persona amb VIH més propens a presentar queixa cognitiva. Segons els resultats, "aquelles persones amb pitjor estat psicològic, més edat, que no mantenen una relació sentimental, i amb pitjor nivell educatiu, són les més propenses a presentar queixes".

Identificar els símptomes

Els problemes cognitius en persones amb VIH no han estat gaire estudiats a Espanya. Encara que existien algunes dades, Muñoz-Moreno creu que "aquest és el primer estudi que valora la prevalença de queixes cognitives en una mostra tan àmplia de persones amb VIH". En la seva opinió, aportar qualsevol dada sobre l'existència de símptomes cognitius i / o de variables relacionades amb aquestes queixes és "necessari". Però a més, comenta, "conèixer informació sobre les variables demogràfiques, clíniques o psicològiques de les persones amb queixes cognitives ens permet identificar millor aquelles persones amb problemes físics. Gràcies a això -assenyala- es poden arribar a diagnosticar de forma precoç possibles complicacions del sistema nerviós, o a altres nivells".

L'estudi s'ha desenvolupat a 4 hospitals espanyols i 10 ONG, i hi han participat 719 persones amb VIH en tractament. Els seus resultats són també importants perquè, com que no hi ha un tractament per a aquestes queixes, "els professionals mèdics han d'estar alerta i així poder predir amb antelació possibles comorbiditats associades al VIH", apunta Fuster. De fet, segons aquesta experta les dades del treball motiven la promoció d'"intervencions centrades en la millora de la salut clínica i psicològica de les persones amb VIH". Per a Muñoz-Moreno, "estudis com aquest faciliten la promoció d'un enfocament clínic més ampli sobre problemes que poden coexistir amb el VIH i als que fins al moment no s'ha fet massa atenció: per això, aquest fet, possibilitarà el descobriment de noves estratègies centrades en la millora de la qualitat de vida de les persones que conviuen amb el VIH".

Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.