Treball conjunt de les línies de recerca de la Fundació per a obtenir resultats | Fundació Lluita contra la Sida

Treball conjunt de les línies de recerca de la Fundació per a obtenir resultats

20/08/2012

La recerca a la Fundació Lluita contra la Sida s’estructura en diverses línies que, com en aquest cas, poden treballar conjuntament. El passat mes de maig, la revista Plos One va publicar l’article titulat “Simplificació Antiretroviral amb Darunavir/Ritonavir en monoteràpia en la pràctica clínica habitual: seguretat, eficàcia i impacte en el perfil lipídic”, signat per José Ramon Santos, metge i investigador de la Fundació, com a primer autor. El Dr. Santos forma part de l’equip de la línia de Virologia Clínica, en que s’estudia l’aparició de resistències a determinats fàrmacs. Però en aquest estudi estaven implicades altres línies de recerca com la de Farmacologia Clínica (estudi sobre la relació entre els nivells de fàrmac en sang i els seus efectes terapèutics) o la de Toxicitat als antiretrovirals i noves estratègies de tractament (pel que fa a l’afectació del fàrmac sobre el perfil lipídic del pacient).

En diversos assaigs clínics, havia quedat demostrat que amb la simplificació del tractament amb la combinació darunavir/ritonavir en monoteràpia es mantenia suprimida la càrrega viral (la quantitat del VIH a la sang). No obstant, la seva eficàcia i seguretat no havien estat avaluades en la pràctica clínica habitual.

Així doncs, es va analitzar una cohort de 92 pacients a qui s’havia pautat aquest tractament. Per valorar els seus efectes, es va tenir en compte el percentatge d’aquestes persones que havia patit fracàs virològic abans de la setmana 48, és a dir, pacients que havien vist augmentada la seva càrrega viral, i durant quant temps s’havia mantingut aquest fracàs.

A més, es van observar els motius que havien pogut causar la interrupció del tractament i els efectes de la teràpia en el perfil lipídic dels pacients analitzant l’evolució dels nivells de colesterol durant les 48 setmanes estudiades.

L’article conclou que aquest tractament sembla segur i efectiu en la pràctica clínica. Tot i això, sembla ser que no ofereix cap benefici en el maneig clínic dels pacients que pateixen trastorns lipídics.
 

Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.