S’inicia una col·laboració per comparar el funcionament cerebral de persones amb i sense VIH | Fundació Lluita contra la Sida

S’inicia una col·laboració per comparar el funcionament cerebral de persones amb i sense VIH

27/10/2016

 

L’estudi ARBRE pretén determinar els beneficis dels darrers fàrmacs antiretrovirals sobre el funcionament cerebral. Se sap que el VIH arriba ja al cervell els primers dies després de la transmissió, però fins al moment els estudis que han investigat l’eficàcia dels tractaments antiretrovirals en els trastorns cognitius associats al VIH s'han centrat en aspectes molt específics i tenen limitacions importants. La majoria dels estudis realitzats estan basats en tractaments antics, els quals avui dia no es prescriuen. Pel que fa a les teràpies antiretrovirals més actuals, que estan combinades principalment amb una família de fàrmacs (els inhibidors de la integrasa), no disposem d'informació. A més, els paràmetres investigats fins el moment han sigut molt concrets: encara es desconeixen els efectes dels antiretrovirals en funcions cognitives com la memòria o l'aprenentatge, per exemple. La majoria d’aquests estudis previs tampoc han tingut en compte el moment d’inici del tractament, que pot ser més o menys proper al moment de la infecció. En l'actualitat el temps entre la transmissió del virus i el moment d'inici del tractament s'està escurçant de forma substancial, amb la que rellevància que això implica a diferents nivells de salut.

 

Gràcies a la col laboració de BCN Checkpoint, un centre comunitari per a la detecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual, i de l’Institut de Diagnòstic per la imatge, l’estudi ARBRE agafarà una nova dimensió amb la inclusió de participants seronegatius. Així doncs, es recolliran dades del funcionament cerebral de persones amb VIH que iniciïn tractament antiretroviral d'una forma precoç (menys de 3 mesos entre el moment de la transmissió i l'inici de la teràpia antiretroviral), persones que l’iniciïn de manera més tardana (>6 mesos), i persones seronegatives.

 

“En la recerca al voltant del VIH, les conclusions que s’extreguin a partir de l’anàlisi del funcionament cerebral d’aquests tres grups de participants poden ser reveladores i tenir un gran impacte“ explica l’investigador principal de l’estudi, el Dr. Jose A. Muñoz-Moreno. I afegeix que “en el cas de les persones seronegatives, la informació obtinguda serà prioritària, ja que no és habitual explorar l'estat del cervell de manera tan exhaustiva en la població general sense cap patologia específica. La participació d’aquests voluntaris sense la infecció és de gran interès, tant en la recerca del VIH com en la recerca biomèdica en general”.

 

El projecte també obre la porta, en el cas del grup de persones seronegatives, a investigar la influència sobre el funcionament cerebral de variables com el nivell d'escolaritat, el consum de drogues, o l'estat emocional, per exemple.

 

L’estudi, que es desenvolupa a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona), comporta la realització de tres visites en un any. En cadascuna, els participants es sotmeten a una extracció de sang i a diverses exploracions per avaluar el seu funcionament cerebral d'una forma global: valoració del funcionament cognitiu, avaluant la memòria, la concentració o l'aprenentatge, entre d'altres àrees; proves funcionals de la vida diària, de forma auto referida però també amb mètodes objectius; i marcadors de neuroimatge, els quals inclouen paràmetres de volum de regions cerebrals, densitat neuronal, marcadors inflamatoris, indicadors de possible dany de la substància blanca, i marcadors de connectivitat i funcionalitat cerebral, entre d'altres. Les avaluacions es realitzen just abans de l'inici de la teràpia, un mes després de l'inici, i 12 mesos després.

 

Quan l’estudi finalitzi, els participants obtindran els resultats de totes les proves que se’ls hagin realitzat sobre el seu estat neurològic.

: Recerca i més
Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.