S’estudia per primer cop a Espanya una estratègia per tractar els trastorns cognitius associats al VIH | Fundació Lluita contra la Sida

S’estudia per primer cop a Espanya una estratègia per tractar els trastorns cognitius associats al VIH

08/09/2017

 

  • L'Estudi TRIANT-TE ha estat el primer realitzat a l’estat espanyol per estudiar l’eficàcia i seguretat d’un tractament farmacològic per als trastorns cognitius associats al VIH.

  • Ha estat també el primer al món a estudiar els possibles beneficis d'una estratègia farmacològica amb rivastigmina transdermal (medicament utilitzat en malalties com l’Alzheimer o el Parkinson) davant dels trastorns del sistema nerviós central en pacients que conviuen amb el VIH des de fa anys.

  • En les persones que han estat tractades amb el fàrmac, els resultats mostren una tendència a la millora de determinats aspectes cognitius, com ara la velocitat del procés de la informació o el funcionament executiu. Tot i això, seran necessaris estudis més amplis en aquest camp.

 

Amb el desenvolupament de les teràpies antiretrovirals i l’augment de l’esperança de vida de les persones amb VIH s’han produït avenços molt
importants en el coneixement de les afectacions que el propi virus i la medicació poden tenir sobre el sistema nerviós central. Ja en els primers dies després de la infecció, el VIH penetra en el sistema nerviós central i arriba al cervell, podent provocar alteracions en el funcionament cognitiu i motriu, i influint negativament en la qualitat de vida i el funcionament diari de les persones afectades.

 

Si bé és cert que en les persones que s’infecten amb el VIH actualment els trastorns cognitius són cada vegada menys freqüents (gràcies al diagnòstic i tractament precoç), aquest tipus d’alteracions afecten a entre un 30% i un 60% de les persones amb la infecció, i que van viure els anys en que el tractament antiretroviral no era tan efectiu com avui dia ni es prescrivia de manera tan precoç. Un dels reptes més importants per als clínics que atenen a persones amb VIH és el de diagnosticar el més aviat possible
aquests dèficits a nivell del sistema nerviós central, havent-se publicat fins al moment diversos estudis que mostren el resultats beneficiosos d'actuar en aquest sentit.


Ara, però, gràcies al lideratge de la Fundació Lluita contra la Sida, s’ha dut a terme per primer cop a Espanya un assaig clínic que ha anat un pas més enllà, i no s’ha centrat únicament en trobar un mètode de cribratge o diagnòstic, sinó en provar una estratègia d’intervenció terapèutica. Aquest assaig, amb el nom d'Estudi TRIANT-TE, ha resultat ser el primer a tot el món en testar el tractament dels trastorns neurocognitius associats al VIH amb un fàrmac anomenat rivastigmina transdermal.


La rivastigmina pertany a la família dels inhibidors de la colinesterasa i s’utilitza per tractar els trastorns cognitius que es donen en malalties com l’Alzheimer o el Parkinson. Fins el moment, només havia estat utilitzat en persones amb VIH en la seva formulació oral en un únic assaig previ, però no amb el sistema transdermal (mitjançant pegats).


L’Estudi TRIANT-TE ha consistit en un assaig clínic amb 29 participants classificats en 3 grups: el primer va iniciar tractament amb rivastigmina transdermal; el segon grup va rebre teràpia amb liti; i el tercer grup es va mantenir com a grup control, sense rebre nova medicació. Tots aquests participants estaven en teràpia antiretroviral estable des de feia més de 6 mesos i presentaven trastorn cognitiu associat al VIH. A tots els participants, a banda, se’ls va sotmetre a una avaluació exhaustiva tenint en compte
variables emocionals, de qualitat de vida i factors de la seva activitat diària. L’estudi va durar 48 setmanes en total, amb controls previs a les setmanes 4, 12, 24 i 36.


Els resultats, que han estat publicats a la revista científica PLOS ONE, mostren tendències de millora en el grup que prenia rivastigmina transdermal pel que fa a 2 funcions cerebrals alterades pel VIH: la velocitat de processament de la informació i el funcionament executiu. La velocitat de processament fa referència a la rapidesa o lentitud amb la qual la persona capta la informació, l’entén i efectua una resposta. Pot tractar-se d’informació visual, com ara lletres o números, o també auditiva, com el
llenguatge parlat. Quan parlem de funcionament executiu ens referim a l’habilitat per planificar, prioritzar, començar i acabar activitats, canviar d’una activitat a una altra i supervisar el nostre propi comportament.


De l’estudi es conclou que, molt probablement, la intervenció exclusivament a nivell farmacològic no és suficient per a la millora de l’alteració neurològica associada al VIH. En aquest sentit, les intervencions no farmacològiques, com l'estimulació cognitiva, l'exercici físic, o la millora de l'estat emocional, poden tenir un rol beneficiós tal i com s'ha observat extensament en patologies similars.


El TRIANT-TE ha estat un estudi pilot, amb una mostra limitada de pacients i amb una taxa elevada d'abandonaments (40%). Calen, doncs, estudis més amplis per determinar els efectes positius d’aquesta intervenció terapèutica en l’estat cognitiu en general, i poder conèixer millor els seus possibles avantatges clínics.

: Recerca i més
Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.