Publicats els resultats de l'estudi PROTEST | Fundació Lluita contra la Sida

Publicats els resultats de l'estudi PROTEST

03/01/2017

 

L’octubre del 2016 es van publicar a la revista HIV Medicine els resultats de l’estudi PROTEST, que avaluava la validesa d’una nova tècnica per determinar el tropisme del VIH (la seva afinitat per a infectar un tipus concret de cèl·lules) i, en funció d’aquest, pautar o no el tractament amb maraviroc.

 

Se sap que el fàrmac maraviroc només està indicat en aquells pacients que presenten un determinat tropisme. Les tècniques validades fins al moment per analitzar el tropisme són fenotípiques: la proposada en l’estudi PROTEST és genotípica.

 

Les tècniques fenotípiques presenten els inconvenients de ser cares i laborioses. Només es poden dur a terme en un laboratori dels Estats Units i només es poden practicar en pacients amb una càrrega viral per sobre de 1.000 còpies/mL. El PROTEST pretenia demostrar la validesa d’una tècnica genotípica: és ràpida, econòmica, es pot dur a terme en els laboratoris dels hospitals i practicar fins i tot en pacients que estan amb càrrega viral indetectable.

 

Aquest estudi es va dur a terme entre el 2012 i 2015 i hi van participar 25 hospitals espanyols. Es van seleccionar un total de 175 pacients que estaven en disposició de canviar de tractament antiretroviral, la majoria per millorar paràmetres lipídics com el colesterol o els triglicèrids. De tots aquests, 74 van iniciar el tractament amb maraviroc bastant-se en el resultat favorable de la tècnica genotípica emprada. Els pacients es van seguir durant un any, guardant mostres de sang i mesurant la càrrega viral, recompte de CD4 i paràmetres de laboratori de rutina per observar si hi havia una millora en les alteracions prèvies al canvi.

 

Es va observar que les alteracions en el colesterol i triglicèrids milloraven després d’un any en tractament, i també van millorar els valors d’enzims hepàtics en sang, resultats que ja es preveien tenint en compte la informació sobre maraviroc disponible prèviament. Finalment, i respecte l’objectiu principal de l’estudi, la conclusió és que la tècnica genotípica per la determinació del tropisme és vàlida per determinar la indicació del tractament amb maraviroc o optar per un altre fàrmac.

 

Els detalls de l’estudi es poden consultar online.

: Recerca i més
Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.