Publicat a l'AIDS un article sobre l’eficàcia del tractament amb infrarojos al servei de proctologia de l'FLS | Fundació Lluita contra la Sida

Publicat a l'AIDS un article sobre l’eficàcia del tractament amb infrarojos al servei de proctologia de l'FLS

20/03/2013
  • Els pacients a qui s’ha tractat una lesió precancerosa anal amb infrarojos no en presenta de noves 12 mesos després de la intervenció.
  • La Fundació Lluita contra la Sida porta treballant i oferint servei de diagnòstic, control i tractament de la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH) a tots els pacients HIV positius, tant homes com dones, que es visiten des de l’any 2005.
  • El tractament amb infrarojos és un mètode poc invasiu i es realitza a la mateixa Unitat VIH de l’Hospital Germans Trias, evitant així l’ingrés del pacient i la utilització de serveis com els de Cirurgia Major Ambulatòria.

La infecció per VPH és la infecció de transmissió sexual més freqüent (un 75% de la població l’adquirirà al llarg de la seva vida). En persones sanes, en la majoria dels casos el VPH és eliminat pel propi cos de manera natural sense provocar cap lesió, però, en algunes ocasions està associada al desenvolupament de lesions precursores de càncer que amb un tractament adequat es poden eliminar. No obstant, en el pitjor dels casos aquestes lesions poden evolucionar a càncers, principalment de coll uterí, anus, penis o cavitat oral. Les persones seropositives, degut a la debilitat del seu sistema immunitari, tenen menor probabilitat d’eliminar el VPH, i, per tant, l’evolució de la infecció és pitjor que en les persones VIH negatives, donant-se més casos de lesions premalignes i càncers.

L’experiència de la Fundació Lluita contra la Sida a la Unitat VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, dirigida pel Dr. Bonaventura Clotet, es va iniciar ara fa 8 anys i ha comportat dur a terme proves per a la detecció del VPH i el diagnòstic precoç de les lesions associades a aquest virus, a tots els homes i dones VIH positius que han acudit a aquesta Unitat, així com el tractament de les lesions diagnosticades.

Accedir a l’article online:
http://journals.lww.com/aidsonline/Fulltext/2013/03270/Long_term_effectiveness_of_infrared_coagulation.11.aspx

El 5% dels pacients (69 persones) a qui s’ha fet anuscòpia tenen aquestes displàsies o lesions precursores de càncer de graus 2 i 3 (alt risc) i se’ls tracta ambulatòriament amb infrarojos. Proporcionalment, hi ha més dones amb lesions precanceroses que homes. Avui dia però, hi ha més estudis fets en homes que tenen sexe amb altres homes (HSH), que en dones i en heterosexuals.Aquesta alta eficiència del tractament amb infrarojos també es deu sens dubte, a que els pacients que estan en seguiment a la Fundació Lluita contra la Sida reben correctament teràpia antiretroviral i tenen una immunitat relativament ben controlada.

PROCTOLOGIA A LA UNITAT VIH:  DETECCIÓ I TRACTAMENT

Aquests anys d’experiència demostren els beneficis del control rutinari de la infecció pel VPH en els grups de major risc. Aquest control però, encara no s’ha incorporat en la majoria de serveis de salut de l’estat espanyol. Segons subratlla Bonaventura Clotet “la implementació de programes de detecció d’infecció pel VPH i diagnòstic precoç de lesions i/o càncer en persones VIH+ suposen una inversió en equipament i formació del personal sanitari relativament petita, però els beneficis justificarien sobradament els costos”. 

La metodologia que s’aplica als pacients VIH+ de la Fundació Lluita contra la Sida consisteix en una visita anual amb una exploració física i la recollida de diferents mostres.

El procediment assistencial en el cas de detectar-se alguna anormalitat en la citologia anal, és realitzar una anuscòpia d’alta resolució a fi de poder visualitzar la lesió, fer-ne una biòpsia i determinar el tractament. La majoria de lesions es poden tractar amb infrarojos, fet que permet eliminar-les a la mateixa consulta sense que el pacient hagi de passar per quiròfan, amb mínimes molèsties i molt bons resultats tal com demostra l’estudi publicat a AIDS recentment.

Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.