Maneig del risc càrdiovascular en persones amb VIH | Fundació Lluita contra la Sida

Maneig del risc càrdiovascular en persones amb VIH

10/10/2014

Diversos estudis han demostrat un augment de la taxa d'esdeveniments cardiovasculars prematurs, incloent infart de miocardi, en individus infectats pel VIH. En aquesta població, els factors de risc tradicionals tenen un impacte sobre la malaltia cardiovascular similar al de la població general. No obstant això, tant la replicació del VIH, com la teràpia antiretroviral, juntament amb l'augment de la prevalença dels factors tradicionals de risc cardiovascular en aquests pacients, poden contribuir de manera addicional i independent en l'augment del risc cardiovascular.

Tot i això el control dels factors de risc que poden ser modificats, no és òptim. En base a aquesta hipòtesi, la Dra. Echeverría va liderar un estudi en què van participar diversos professionals de la Fundació Lluita contra la Sida i altres centres, els resultats del qual es van publicar a la revista "BioMed Research International" aquest estiu. En aquest estudi es van avaluar els canvis en aquests factors en la pràctica clínica abans i després d'un esdeveniment coronari (per exemple un infart agut de miocardi o una angina de pit).

Es van identificar aquells pacients amb infecció pel VIH amb antecedents d'un esdeveniment coronari a partir de la base de dades de les unitats de VIH i serveis de cardiologia de dos hospitals de Barcelona (Hospital Universitari Santa Creu i Sant Pau i Hospital Universitari Germans Trias i Pujol). La base de dades contenia informació de 3.760 pacients amb diagnòstic de VIH.

De les dades obtingudes emergeixen dues observacions importants. En primer lloc, molts factors de risc modificables, com la hipertensió, no estaven prou ben manejats, fins i tot després d'haver estat diagnosticats de malaltia cardiovascular. De la mateixa manera, el colesterol-LDL i HDL es va determinar amb més freqüència durant els últims anys, indicant interès en un millor control del metabolisme dels lípids. No obstant això, el tractament no va ser òptim en la majoria dels casos, i no es van assolir els nivells desitjats de lípids en una gran majoria d'individus. En segon lloc, altres factors de risc cardiovascular, com el tabaquisme, la hipertensió, la manca d'exercici, i l'índex de massa corporal, no s'avaluen de forma rutinària. Aquestes dades no estaven disponibles en les històries clíniques de la majoria dels nostres pacients, la qual cosa reflecteix el mal control d'aquests factors de risc en la pràctica clínica.

Un millor seguiment dels paràmetres metabòlics i no metabòlics ajudaria a disminuir el risc cardiovascular en persones amb infecció pel VIH. Per tant, el risc cardiovascular s'ha d'avaluar de forma regular, especialment després d'iniciar o canviar el tractament antiretroviral. Són essencials mesures en l'estil de vida (abandonament de l'hàbit tabàquic, canvis en la dieta i l'exercici físic aeròbic) per revertir els factors de risc modificables. A més, cal recomanar l'ús d'agents antiretrovirals amb un perfil metabòlicament favorable, sobretot en individus d'alt risc.

Descarregar article complet

 

Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.