La lluita contra el VIH en 360º | Fundació Lluita contra la Sida

La lluita contra el VIH en 360º

01/08/2016

No només la comunitat científica, sinó la humanitat sencera s'ha proposat acabar amb la sida en els propers anys. L'activitat de la Fundació Lluita contra la Sida persegueix aquest objectiu, intervenint en tots els fronts d'aquesta batalla.

 

Onusida s'ha fixat l'estratègia 90-90-90 per donar resposta al VIH i afrontar la pandèmia a nivell mundial. Aquesta estratègia té un triple objectiu:

 • que un 90% dels infectats coneguin el seu estat serològic;
 • d'aquests, que un 90% rebi tractament;
 • i d'ells, que el 90% tingui una càrrega viral indetectable.

 

Aconseguint aquestes xifres per a 2020, s'estima que el món estaria lliure de sida l’any 2030.

 

La Fundació està alineada amb aquesta estratègia mundial per acabar amb la sida, i la seva activitat s’expandeix a tots els fronts 90-90-90 (diagnòstic, tractament i supressió viral).

 

A més, afegeix dues peces necessàries per completar una visió integral en la lluita contra el VIH: la prevenció i l’eradicació.

 

De manera molt resumida, aquestes són algunes de les àrees que prioritza la Fundació en cada un d'aquests fronts:

 

PREVENCIÓ

 • Profilaxi pre-exposició (PrEP): administració de fàrmacs per prevenir la infecció pel VIH en col·lectius especialment vulnerables.
 • Vacuna preventiva: per evitar noves infeccions.
 • Educació i divulgació: jornades dirigides principalment a joves, i diverses campanyes de conscienciació per a la població general.

 

DIAGNÒSTIC

 • Detecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual, i ràpida derivació a unitats especialitzades en VIH per iniciar el tractament el més aviat possible (en col·laboració amb centres comunitaris).
 • Campanyes de conscienciació: sobre la necessitat de fer-se la prova del VIH i el diagnòstic precoç, i contra la discriminació i l’estigma.

 

TRACTAMENT

 • Efectes secundaris associats al VIH i als fàrmacs antiretrovirals:
  • Risc cardiovascular
  • Toxicitats renal i òssia
  • Envelliment precoç
  • Alteracions neurocognitives
 • Nous fàrmacs i combinacions entre antiretrovirals, i estratègies de tractament més eficients i amb millor adherència: monoteràpia i altres formes de simplificació.
 • Coinfeccions del VIH amb altres virus: com el de l'hepatitis o el del papil·loma humà.
 • Qualitat de vida: aspectes psicològics, psiquiàtrics, nutricionals, etc.
 • Estudi del microbioma: els desequilibris en la composició i funció de la flora intestinal (microbioma) influeixen sobre el sistema immune i l'estat de salut en general. L'estudi d'aquesta relació podria ser clau per combatre la infecció pel VIH amb més eficàcia.

 

SUPRESSIÓ VIRAL

 • Estudi i avaluació de les implicacions de les resistències del VIH als antiretrovirals: epidemiologia, mecanismes i conseqüències mèdiques i de salut pública del desenvolupament de resistències amb especial atenció a l'Àfrica i en països amb menys infraestructura.
 • Col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut en la definició de guies clíniques i polítiques de salut pública en matèria de resistències.

 

ERADICACIÓ

 • Model propi de vacuna terapèutica: els primers assaigs clínics en humans començaran el 2017.
 • Altres estratègies d'eradicació basades en anticossos neutralitzants, immunoglobulines modificades i reactivadors de latència.

 

 

: Recerca i més
: DadesIniciatives
Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.