Estudis sobre simplificació del tractament antiretroviral | Fundació Lluita contra la Sida

Estudis sobre simplificació del tractament antiretroviral

28/08/2012

La revista AIDS Rev ha publicat l’article titulat “Règims d’una sola pastilla un cop al dia: el camí cap a l’excel•lència en el tractament antiretroviral” (Once-Daily Single-Tablet Regimens: A Long and Winding Road to Excellence in Antiretroviral Treatment), on els doctors Josep Maria Llibre i Bonaventura Clotet fan una revisió dels tractaments d’aquest tipus que existeixen actualment i dels que estan en vies d’aprovació per als propers dos anys.

La infecció pel VIH representa haver de seguir una teràpia amb antiretrovirals durant tota la vida i és vital que, des del primer moment, el pacient tingui una bona adherència al tractament. Les persones que no el segueixen correctament tenen més risc de patir un augment de la seva càrrega viral (quantitat de virus VIH en sang) i de que la seva infecció progressi. En l’última dècada s’ha avançat molt pel que fa a la simplificació del tractament antiretroviral. Les reduccions en el nombre de preses diàries i de píndoles a prendre, les dosis d’una sola vegada al dia i la reducció dels efectes tòxics dels fàrmacs entre d’altres millores, han facilitat de manera radical l’adherència al tractament.

Els règims o pautes d’una sola pastilla, un sol cop al dia, representen el màxim nivell de simplificació aconseguit pel que fa a la teràpia antiretroviral. Aquest tipus de tractament inclou fàrmacs amb una farmacocinètica favorable (llarga durada de l’efecte i una bona relació entre els nivells en sang del medicament i els seus efectes terapèutics) que permet administrar-los només una vegada al dia sense necessitat d’ajustar-ne la dosi i sense toxicitats addicionals.

Des de la seva aprovació l’any 2006, la co-formulació dels fàrmacs efavirenz/tenofovir disoproxil fumarate/emtricitabine en una sola pastilla ha estat un estàndard a l’hora d’iniciar la teràpia antiretroviral. En alguns pacients però, aquesta teràpia no era l'òptima per diferents condicionants, o per intolerància o resistència al tractament. La recerca que es desenvolupa actualment i diversos acords de patents a la indústria farmacèutica permetran l’aparició de nous règims de tractament en una sola píndola que contindrà combinacions de fàrmacs de diferents famílies (inhibidors de la transcriptasa inversa, inhibidors de la integrasa, i inhibidors de la proteasa). D’aquesta manera, els pacients amb infecció pel VIH tindran més opcions de reduir el nombre de pastilles que han de prendre al dia i optimitzar la seva teràpia, ja que si no toleren bé algun dels fàrmacs o fins i tot si el seu virus és resistent, podràn igualment beneficiar-se d'opcions de tractament simplificat en un sol comprimit una vegada al dia.

Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.