Estudi Ralator: en què consisteix? | Fundació Lluita contra la Sida

Estudi Ralator: en què consisteix?

28/07/2017

El Ralator és un estudi sobre l'efecte de l'atorvastatina en la reducció de la inflamació relacionada amb l'envelliment: hi participen persones amb VIH majors de 45 anys, comparant aquelles que reben un tractament antiretroviral basat en inhibidors de la proteasa, amb d'altres a qui se'ls fa un canvi de tractament a raltegravir, un inhibidor de la integrasa.

 

Anem a pams:

  • Atorvastatina: és un fàrmac que s'utilitza per disminuir els nivells de colesterol en sang i en la prevenció de malalties cardiovasculars. També estabilitza les plaquetes i prevé l'embòlia mitjançant mecanismes antiinflamatoris.

 

  • Inflamació: és la resposta del sistema immunològic a invasors estranys com ara virus i bacteris. Com a resposta a la infecció o la lesió, diverses classes de glòbuls blancs es transporten pel torrent sanguini fins al lloc de la infecció i sol·liciten més glòbuls blancs. La inflamació sol cedir quan l'amenaça d'infecció o lesió desapareix. Però en el cas de patologies cròniques, com la infecció pel VIH, es pateix una inflamació crònica que el tractament antiretroviral no corregeix del tot i que pot portar a un envelliment prematur.

 

  • Inhibidors de la proteasa vs integrasa: Són dues famílies de fàrmacs antiretrovirals. Cada família actua de manera diferent, intervenint en algun dels punts del cicle d'infecció. Els inhibidors de la proteasa tenen la capacitat de bloquejar la proteasa del VIH, una proteïna clau en la maduració del virus. Aquests medicaments bloquegen l'actuació d'aquest enzim, fent que el virus no maduri i per tant no sigui infecciós. Els inhibidors de la integrasa, actuen bloquejant la replicació del VIH evitant que l'ADN viral s'integri dins el material genètic de les cèl·lules del sistema immunitari, que són la diana del virus.

 

L'estudi RALATOR va començar el novembre de 2015 i està previst que finalitzi a finals de maig de 2018.

 

Hi participen 37 persones, distribuïdes en dos grups: la branca IP, és a dir, aquells que han seguit amb el tractament amb inhibidors de la proteasa; i la branca raltegravir, aquells a qui se'ls va canviar l'IP per aquest altre fàrmac inhibidor de la integrasa.

 

En ambdós casos, un cop determinat el canvi de fàrmac o la permanència del tractament habitual, es van realitzar controls al cap d'un mes, i actualment cada 3 mesos, durant l'any i mig de durada de l'assaig per a cada pacient.

 

El procediment consistia en passar 24 setmanes fent el tractament antiretroviral i, després, afegir l'atorvatastina durant 48 setmanes, moment en que finalitza l'estudi.

A banda dels controls habituals de càrrega viral, recompte de CD4 i anàlisis de laboratori, durant l'estudi es van guardant mostres de cèl·lules, plasma i sèrum per poder fer estudis sobre aspectes moleculars. A més a més, es realitzen densitometries per estudiar si es produeixen canvis a l'os i/o en la distribució del greix en el cos (la densitometria utilitza dosis de raigs X molt petites, i el dany a les cèl·lules del nostre organisme és gairebé nul).

 

L'estudi Ralator, com d'altres assaigs clínics que es desenvolupen a la Fundació Lluita contra la Sida, té com a objectiu millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb VIH.

 

: Recerca i més
Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.