Es demostra la utilitat de les immunoglobulines per tractar la pneumònia causada per la COVID-19 | Fundació Lluita contra la Sida

Es demostra la utilitat de les immunoglobulines per tractar la pneumònia causada per la COVID-19

23/10/2020

 

Les dades obtingudes constaten el benefici que pot suposar l’administració d’una dosi elevada d’immunoglobulines per via intravenosa en el moment de l’inici de la dificultat respiratòria en pacients amb pneumònia per la COVID-19, i apunten a que una iniciació primerenca d'aquest tractament pot evitar la seva evolució a una insuficiència respiratòria aguda.

 

Recentment, s’han publicat a la revista Clinical Microbiology and Infection els resultats d’un estudi prospectiu, no randomitzat i compassiu realitzat a l’Hospital Germans Trias i Pujol gràcies al finançament de la campanya #JoEmCorono. Aquest estudi, liderat per investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, demostra la utilitat de les immunoglobulines administrades per via intravenosa (IVIG per les seves sigles en anglès), per controlar la resposta exagerada del sistema immunitari i la conseqüent hiperinflamació que causa la COVID-19 en alguns pacients.

 

 

La reacció del sistema immunològic davant la COVID-19

Quan ens infectem amb el coronavirus, el nostre sistema immunològic es posa en marxa. Els macròfags són el tipus de cèl·lules més important que entra en acció per defensar l'organisme: són ells qui es dirigeixen a l'ARN del coronavirus per liquidar-lo, i lideren l'acció d'unes proteïnes anomenades citoquines.

 

En aquest moment poden passar dues coses: la primera és que, gràcies a l’activació del sistema immune, el nostre organisme pugui vèncer el virus; per això ha malalts amb coronavirus gairebé sense complicacions i que no han necessitat cap tipus de medicació. Però al voltant d'un 5-10% de pacients, encara no se sap per quin motiu, la resposta de les citoquines es magnifica i es descontrola generant el que es coneix com a 'tempesta de citoquines'. El nostre sistema immunològic es converteix aleshores en el nostre pitjor enemic.


“Durant una tempesta de citoquines es crea una mena de reacció autoimmune, una lluita contra el nostre propi cos, que provoca la inflamació de diversos òrgans. Concretament en el pulmó, aquesta tempesta de citoquines provoca un edema, una acumulació de líquid, que causa insuficiència respiratòria. Aquesta és la principal causa de mort dels pacients amb COVID-19”, ens explica la Dra. Lluïsa Pedro-Botet, de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses.

 

 

Les immunoglobulines i els seus usos terapèutics

Les immunoglobulines són proteïnes plasmàtiques que actuen de manera natural com a anticossos per a la defensa de l'organisme davant d’infeccions, i tenen un nombrós ventall d'aplicacions cíniques. S’utilitzen, per exemple, per a la prevenció d'infeccions en pacients amb immunodeficiències o amb malalties autoimmunes.


A més a més de la seva acció com a anticossos neutralitzants, ara se sap que el tractament amb immunoglobulines pot ajudar a modular la resposta immune i aturar aquesta tempesta de citoquines associada a alguns pacients greus de COVID-19.

 

 

Els resultats de l’assaig clínic

En l’estudi, es va fer el seguiment de cinc pacients d’entre 24 i 80 anys durant quatre-cinc setmanes compreses entre el 2 d’abril i el 18 de juny de 2020, durant la seva hospitalització i després de rebre l’alta. Tots ells estaven rebent hidroxicloroquina ja que, tot i que el fàrmac ha estat descartat a posteriori com a tractament de la COVID-19, en aquell moment no existien recomanacions terapèutiques en un altre sentit. Tots els pacients tenien pneumònia causada per la COVID-19.

 

Les immunoglobulines se’ls van administrar per via intravenosa un cop al dia, començant amb una dosi de 60 ml/hora, per incrementar-la fins100 ml/hora un cop comprovada la tolerància per part del pacient.

 

Després de la infusió d’IVIG, la puntuació NEWS (un sistema de mesura del risc de presentació de complicacions en pacients ingressats) va mostrar un descens progressiu en els cinc pacients, assolint valors mínims a dia 14. Tots ells havien requerit oxigen suplementari en el moment de l’ingrés a l’hospital, però les seves condicions respiratòries van millorar ràpidament després d’iniciar el tractament: el temps mitjà de normalització de la saturació d’oxigen i la pressió arterial va ser de 3,6 dies. El nombre de limfòcits va augmentar progressivament fins a dia 14, mentre que el nombre de neutròfils es va normalitzar el dia 3. Els principals biomarcadors inflamatoris (IL-6, proteïna C-reactiva i fibrinogen) van disminuir el dia 7, assolint valors normals el dia 14. Cap pacient va desenvolupar esdeveniments trombòtics o altres efectes adversos durant l'estudi o el seguiment posterior després de l'alta hospitalària, i cap va evolucionar cap a dificultat respiratòria aguda ni requerir ingrés a la UCI.

 

“Tot i el petit nombre de pacients estudiats i l’absència d’un grup control, els resultats coincideixen amb observacions anteriors que indiquen la utilitat clínica de l’IVIG per al tractament de la pneumònia provocada per la COVID-19” explica el Dr. Esteban Reynaga, primer autor de l’estudi. I afegeix, “en paral·lel, altres vies terapèutiques s’han mostrat útils per lluitar contra la tempesta de citoquines, com per exemple l’ús d’anticossos neutralitzants o el de l’immunomodulador anomenat dexametasona, però caldran més assaigs comparatius de seguretat i efectivitat per donar prioritat a la millor estratègia per tractar la pneumònia causada per la COVID-19”.

 

 

AJUDA'NS A SEGUIR AMB LA RECERCA I SUMA'T A LA CAMPANYA #JOEMCORONO.

FES ARA EL TEU DONATIU

: Recerca i més
Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.