Comparació de dues estratègies de monoteràpia | Fundació Lluita contra la Sida

Comparació de dues estratègies de monoteràpia

04/07/2013

José Ramón Santos, metge de la Fundació Lluita contra la Sida, és l’autor d’una comunicació acceptada per al 7è congrés de l’IAS (International AIDS Society) sobre patogènesi, tractament i prevenció del VIH, un dels més importants del món en aquest camp. El congrés s'ha celebrat a Kuala Lumpur, Malàisia, del 30 de juny al 3 de juliol de 2013.

Els tractaments en monoteràpia (una sol fàrmac actiu contra el VIH) basats en les combinacions de darunavir/ritonavir (DRV/r) o lopinavir/ritonavir (LPV/r) s’han demostrat eficaços en pacients amb supressió virològica sostinguda, és a dir, persones que gràcies als antiretrovirals mantenen el VIH indetectable a la sang. Tot i això, fins ara no s’havien fet estudis comparatius entre aquestes dues opcions de tractament.

L’objectiu del’estudi liderat pel Dr. Santos, els resultats del qual s'han presentat al citat congrés, era avaluar l’eficàcia i seguretat de la monoteràpia amb DRV/r (800/100 mg) comparant-la amb LPV/r (400/100 mg). Per fer-ho, 73 participants van canviar dels seus règims de tres pastilles al dia per DRV/r (40 persones) o LPV/r (33 persones) un cop al dia. Els dos grups es van formar de manera aleatòria.

Segons els resultats obtinguts, es va arribar a la conclusió que no existeixen diferències significatives entre aquestes dues opcions de monoteràpia, encara que els trastorns gastrointestinals que van conduir a una interrupció del tractament van ser significativament menys freqüents amb DRV/r. L’estudi, que havia d’avaluar als pacients durant 48 setmanes, es vaaturar abans d’hora per falta de més participants elegibles. Per tant, tot i la fiabilitat dels resultats obtinguts, convindria demostrar la no inferioritat de l’eficàcia d’aquestes dues estratègies amb monoteràpia mitjançant més assaigs clínics.

  • La monoteràpia: simplificació del tractament

Actualment, la infecció pel VIH representa haver de seguir una teràpia amb antiretrovirals durant tota la vida i és vital que, des del primer moment, el pacient tingui una bona adherència al tractament. Les persones que no el segueixen correctament tenen més risc de patir un augment de la seva càrrega viral (quantitat de virus VIH en sang) i de que la seva infecció progressi. En l’última dècada s’ha avançat molt pel que fa a la simplificació del tractament antiretroviral. Les reduccions en el nombre de preses diàries i de píndoles a prendre, les dosificacions d’una sola vegada al dia i la reducció dels efectes tòxics dels fàrmacs entre d’altres millores, han facilitat de manera radical l’adherència al tractament.

Els règims o pautes d’una sola pastilla, un sol cop al dia, representen el màxim nivell de simplificació aconseguit pel que fa a la teràpia antiretroviral. Aquest tipus de tractament inclou fàrmacs amb una farmacocinètica favorable (llarga durada de l’efecte i una bona relació entre els nivells en sang del medicament i els seus efectes terapèutics) que permet administrar-los només una vegada al dia sense necessitat d’ajustar-ne la dosi i sense toxicitats addicionals.

La monoteràpia amb inhibidors de la proteasa (un dels components del VIH) potenciats amb d’altres fàrmacs, com a tractament simplificat, ha guanyat interès en els darrers anys. Addicionalment, la monoteràpia amb aquests medicaments podria disminuir el cost i garantir futures opcions de tractament.
 

Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.