Com es relacionen el VIH i la sida amb el càncer? | Fundació Lluita contra la Sida

Com es relacionen el VIH i la sida amb el càncer?

27/01/2015

Les persones amb VIH són més propenses a desenvolupar certs tipus de càncer que les persones sense la infecció. De fet, alguns tipus de càncer (com ara el sarcoma de Kaposi, el limfoma no Hodgkin o el càncer de coll uterí invasiu) es consideren afeccions indicadores de sida, és a dir, la seva presència en una persona amb VIH és un clar senyal de que la sida s'ha desenvolupat.

Altres tipus de càncer són també més comuns entre les persones amb VIH o sida que entre les persones no infectades, tot i que no sempre es coneix amb certesa el perquè. Alguns casos poden desenvolupar-se i créixer més ràpidament a causa de la debilitat del sistema immunològic provocada pel VIH. Altres s'han associat a les co-infeccions del VIH amb altres virus. Per exemple, el càncer anal, així com alguns casos de càncer de boca i de gola estan associats a la infecció pel VPH (virus del papil·loma humà) o el càncer de fetge als virus de l'hepatitis B o C. Per altra banda, el major risc a patir certs tipus de càncer pot ser que es degui a altres factors de risc que les persones amb VIH són més propenses a tenir. Per exemple, el càncer de boca, el de coll i el de pulmó estan fortament vinculats amb l'hàbit de fumar, que és molt comú entre aquesta població.

En països industrialitzats com el nostre, el panorama sobre el càncer i el VIH ha anat canviant a mesura que el tractament contra el VIH ha millorat. Les afeccions indicadores de sida s'han tornat menys comuns pel fet que més persones han rebut tractament eficaç contra el VIH i, a mesura que ha anat augmentant l'esperança de vida s'han anat observant altres tipus de càncer que no estan clarament associats amb el VIH però que són més comuns en persones d'edat avançada, com ara el càncer colorectal o el de pròstata.

Envia el teu comentari
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.