Immunologia, vacunes i farmacologia | Fundació Lluita contra la Sida

Recerca

Docència

LÍNIES DE RECERCA > Immunologia, vacunes i farmacologia

Immunologia, vacunes i farmacologia

Aquesta línia de recerca sorgeix de la unió de dues línies anteriors: la de farmacologia clínica i la d'immunologia i vacunes.

Els seus objectius, àrees d'investigació i reptes de futur inclouen:

  1. Establiment de cohorts prospectives i estudis observacionals de pacients d'especial interès clínic per estudiar la resposta immunològica i el reservori viral que permeti dissenyar noves vacunes terapèutiques i proposar noves estratègies d'eradicació del VIH.
  2. Dur a terme assaigs clínics amb vacunes preventives, terapèutiques, immunoteràpies i agents mobilitzadors del reservori viral.
  3. Estudiar la penetració dels fàrmacs antiretrovirals en diferents compartiments de l'organisme, inclosos els teixits on s'alberga el reservori viral i avaluar les interaccions que poden existir entre ells i amb altres medicaments i/o drogues.
  4. Dur a terme assaigs cínics sobre interaccions medicamentoses entre els fàrmacs antiretrovirals i altres medicaments o substàncies d'ús freqüent entre les persones que viuen amb el VIH.
  5. Desenvolupar models PK/PD (una tècnica que combina les dues grans disciplines de la farmacologia, la farmacocinètica i la farmacodinàmica) que descriguin el curs temporal de concentracions de medicaments, els seus efectes i la seva relació.

 

Específicament, la línia participa en estudis que combinen vacunes terapèutiques, les quals tinguin com a objectiu induir una resposta immunològica capaç d'eliminar les cèl·lules ja infectades i contenir la replicació viral, amb agents reactivadors de la latència del VIH, que estimulin l'expressió d'antígens virals en les cèl·lules latent infectades que formen el reservori viral. És el que es coneix com a estratègies de 'Shock and Kill'.
 
Peu de foto: Beatriz Mothe, Patrícia Cobarsi, Cristina Miranda, José Moltó, Miriam López i Lucía Bailón.

Investigadors

Beatriz Mothe

Médico e investigadora

José Moltó

Médico e investigador

Lucía Bailón

Médico e investigadora

Cristina Miranda

Gestora de ensayos

CTU (Unidad de ensayos clínicos)

Patrícia Cobarsi

Gestora de ensayos clínicos

CTU (Clinical Trials Unit)