Professionals

Qüestionari SERAD (Self-reported adherence)
Qüestionari per a avaluar l’adhesió al tractament antiretroviral.
Preguntes guia SERAD (Self-reported adherence)
Preguntes que es recomanen a l’entrevistador, per a avaluar l’adhesió al tractament antiretroviral.
The HIV and Hepatitis Drug Resistance and PK Guide – GUIA DE RESISTÈNCIES
Guía de interacciones medicamentosas de interés en el paciente infectado por el VIH
Guia per a la identificació, la prevenció i el correcte maneig de les interaccions entre fàrmacs (només disponible en castellà).