Qualitat

La Fundació Lluita contra la Sida compta amb el certificat ISO 9001-2008, obtingut el febrer de 2006 com a resultat de la seva aposta per la qualitat i la millora contínua de totes les seves activitats.

Política de qualitat

Tot l’equip coneix i comparteix els següents objectius de qualitat fixats l’any 2005, d’acord amb la missió de la Fundació:

Oferir la millor assistència sanitària i humana multidisciplinar superant les expectatives dels usuaris.

  • Desenvolupar una recerca de qualitat que permeti avançar en el control i l’eradicació de la infecció pel VIH.
  • Formar professionals que siguin capaços de fer la seva tasca tant dins com fora de la Fundació.
  • Per avançar en l’assoliment d’aquests objectius des d’una perspectiva de millora contínua, calen uns professionals preparats, satisfets i motivats a qui s’ofereixen tots els recursos disponibles per realitzar la seva tasca.

Enquestes de qualitat

La Fundació fa una avaluació continuada de la qualitat assistencial mitjançant enquestes de satisfacció ques es passen als usuaris. En aquestes enquestes es valoren els diferents professionals en particular i la Unitat en general.

Resultats de la Enquesta de Qualitat Gener-Març 2014 (PDF)

Comitè de qualitat

Està format per representants dels professionals de la Fundació i la seva tasca és vetllar per la definició de les polítiques de qualitat i la seva materialització. El dirigeix Sílvia Gel.