Medicina

Diagnòstic i seguiment de la infecció pel VIH i malalties associades, assessorament en cas d’exposició accidental al VIH, seguiment i supervisió d’assaigs clínics.