Línies de recerca

La recerca a la Fundació s’estructura en línies que permeten una major especialització dels professionals i un millor aprofitament dels recursos. Aquesta diversificació permet afrontar els diferents reptes que planteja el VIH:

  • El sistema immunitari és l’encarregat d’evitar la propagació i desenvolupament d’una infecció o malaltia. El VIH l’ataca directament, fent molt més vulnerable a la persona infectada. És imprescindible conèixer com actua el virus a aquest nivell per a poder combatre’l amb més força.
  • Els fàrmacs antiretrovirals i les combinacions entre ells i amb d’altres tractaments, afecten l’organisme dels pacients. Cal controlar quins són els nivells adients de cada fàrmac en cada persona per a aconseguir l’efecte terapèutic desitjat. D’altra banda, la medicació contra el VIH però també la pròpia infecció, poden provocar efectes secundaris adversos o complicacions a llarg termini que cal controlar i, si és possible, prevenir.
  • En persones VIH positives amb el sistema immunològic debilitat, es poden produir infeccions oportunistes, és a dir, malalties relacionades amb la progressió i el desenvolupament de la sida degudes a la davallada de defenses.
  • Per a combatre el VIH, cal conèixer quins medicaments estimulen la recuperació del sistema immunitari i treballar per a obtenir una vacuna efectiva contra el virus.
  • Hi ha aspectes relacionats amb la qualitat de vida que són especialment complexos en el cas de les persones que viuen amb el VIH per l’impacte que la infecció causa tant a nivell físic com emocional.