MONITORITZACIÓ D’ESTUDIS CLÍNICS | Fundació Lluita contra la Sida
 

ACTIVITAT CIENTÍFICA

La recerca a la Fundació s’estructura en línies
per poder afrontar amb més eficàcia els diversos
reptes que planteja el VIH.

DOCÈNCIA

Volem traslladar el coneixement adquirit a altres professionals i a la població general.

Recerca

Docència

SUPORT A LA RECERCA > MONITORITZACIÓ D’ESTUDIS CLÍNICS

Els monitors són professionals amb formació específica en la gestió d'assajos clínics: controlen la seva evolució des de la seva ideació fins a la presentació de la memòria de resultats. La seva tasca consisteix a obtenir les aprovacions pertinents segons la legislació vigent per poder posar en marxa els estudis, fer els tràmits corresponents, preparar els arxius del promotor i l'investigador, contactar amb investigadors dels centres que participen en els estudis i fer les visites necessàries.
Encara que al principi només es gestionaven assaigs en l'àmbit del VIH, les àrees terapèutiques s'han anat ampliant (neurologia, cardiologia, psiquiatria, hemodinàmica, farmacologia, etc.). És per això que l'any 2008 es va considerar oportú crear una denominació més genèrica, FLS-Research Support, amb una imatge corporativa i una pàgina web específiques: www.fls-rs.com