Funcionament Cerebral, Emoció i Conducta | Fundació Lluita contra la Sida

Recerca

Docència

LÍNIES DE RECERCA > Funcionament Cerebral, Emoció i Conducta

Funcionament Cerebral, Emoció i Conducta

Les persones amb VIH, igual que aquelles que conviuen amb altres malalties cròniques, requereixen una atenció integral que ha d’incloure l’assistència psicològica. La Fundació, a més de proporcionar-la, promou l’abordatge psicoterapèutic de les dificultats emocionals que han d’anar afrontant les persones amb VIH i el seu entorn, i porta a terme diferents estudis centrats en millorar la qualitat de vida dels afectats.

La recerca de la línia de psicologia se centra en l’estudi de les alteracions que poden causar en les persones amb VIH els problemes relacionats amb la cronicitat de la infecció i l’envelliment, la detecció precoç de problemes cognitius i del sistema nerviós central, i l’efecte de l’estrès psicològic sobre la funció immunitària.

EXEMPLES D’ÀREES D’ESTUDI MÉS RECENTS:

  • Amb el desenvolupament de les teràpies antiretrovirals i l’augment de l’esperança de vida de les persones amb VIH, s’han produït avenços molt importants en el coneixement de les afectacions que el propi virus i la medicació poden tenir sobre el sistema nerviós central. Des de les primeres setmanes de la infecció, el VIH pot provocar alteracions a nivell cognitiu i motor, amb un gran impacte negatiu sobre la qualitat de vida i el funcionament diari de les persones que les pateixen.
  • Eficàcia de la teràpia cognitiva basada en mindfulness en la millora de la qualitat de vida, l’estat emocional i immunològic en persones amb VIH.

Mindfulness, traduït com “atenció plena” o “consciència plena”, és la capacitat d’estar connectat de manera conscient amb el present. Moltes vegades, la nostra ment tendeix a funcionar en un mode que podríem anomenar “pilot automàtic”, sense parar atenció a les experiències: amb una disciplina o pràctica similar a la meditació, podrem canviar al mode “consciència plena”. Així podrem aprendre a acollir les emocions, els pensaments i els sentiments que sorgeixen de la nostra experiència sense jutjar-los, sent més compassius amb els altres i, sobretot, amb nosaltres mateixos.

Investigadors

José A. Muñoz-Moreno

Psicòleg i investigador

Cap de línia

Anna Prats

Neuropsicòloga i investigadora

Sara Carrillo-Molina

Neuropsicòloga i investigadora

Carmina R. Fumaz

Psicòloga i investigadora

Mª José Ferrer

Psicòloga i investigadora